Miljø

Hos Lito-Tryk arbejder vi aktivt og fokuseret med miljø og kvalitet, for at mindske miljøbelastningen fra produktionen af tryksager mm. 

Miljø og bæredygtighed har stor betydning for vores virksomhed, vores kunder og for vores næste generationer.

Alle vores tryksager trykkes på FSC certificeret papir og trykt med vegetabilske trykfarver. Vores el bliver indkøbt fra danske vindmøller som er 100% CO2 neutral grøn strøm.

Papiraffald og plast sorteres til genbrug. Vores trykplade produktion bliver fremstillet på et kemifrit anlæg og helt uden brug af vand og spildevandsudledning. 

Så alt i alt vil vi tillade os at kalde os for et grønt trykkeri der tænker på, og går forrest i kampen for et bedre og sundere klima.